Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Έμφυλης Βία μέσω του Αθλητισμού

Engaging with gender-based violence through sport”

“Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Έμφυλης Βία μέσω του Αθλητισμού”

Ο Α.Σ. Άλτις σε συνεργασία με το Κέντρο Σπουδών Φύλλου του Παντείου Πανεπιστημίου συνδιοργανώνουν το Πιλοτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  “Πρόληψη & αντιμετώπιση της Έμφυλης Βίας μέσω του Αθλητισμού”, το οποίο είναι μέρος του ευρύτερου προγράμματος RESISTIRE.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Έμφυλης Βίας εντός και μέσω του αθλητισμού στην Ελλάδα και η προώθηση μιας κουλτούρας ευαίσθητης προς την ισότητα των φύλλων και χωρίς ανεκτικότητα απέναντι στην έμφυλη βία οποιασδήποτε μορφής..

Στόχοι 

 • Αναγνώριση των διαφορετικών μορφών της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της λεκτικής, μη λεκτικής, σωματικής και σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης. κατά νεαρών γυναικών, ανδρών, αλλά και LGBTQ+.
 • Αναγνώριση παραγόντων όπως η ηλικία, η φυλή/εθνικότητα, η τάξη, η αναπηρία και η σεξουαλικότητα που μπορεί να παίξουν ρόλο στην έμφυλη βία.
 • Ενίσχυση των υγιών σχέσεων μεταξύ προπονητών, νεαρών αθλητών και γονέων με απώτερο σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων και αμφισβήτησης των στερεότυπων.
 • Ανάπτυξη στρατηγικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας μέσω των αθλητικών  περιβαλλόντων και πώς να αναζητηθεί υποστήριξη εάν ένα περιστατικό λάβει χώρα είτε ως θύμα είτε ως παρευρισκόμενος.
 • Διοργάνωση δραστηριοτήτων που αμφισβητούν την ανεκτικότητα στην έμφυλη βία με συμμετοχή επαγγελματιών, γονέων, διοικητικών και νεαρών αθλητών σε αυτές.
 • Αποτέλεσμα όλων θα είναι η Συν-δημιουργία ενός Εκπαιδευτικού Εργαλείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας το οποίο θα διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο.

Εργαστήρια

Αθλητικά δρώμενα

Άλλα δρώμενα

 • Εργαστήρια συνδημιουργίας με προπονητές
 • Δραδραστικό εργαστήριο με αθλητές (12-18 ετών)
 • Καμπάνιες σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Εργαστήρια με διοικητικούς
 • Αθλητικά Camp
 • Συνδημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων
 • Εργαστήρια με γονείς
 • “Katatopia”- Αθλητική εκδήλωση χωρίς αποκλεισμούς – Παιχνίδια ισότητας των φύλων (Μάιος 2023)
 

Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος επιθυμούμε την συμμετοχή αθλητών (12-18 ετών), προπονητών, μελών των προπονητικών ομάδων(φυσικοθεραπευτές, γιατροι κτλ) και διοικητικών σωματείων στα αθλητικά δρόμενα.

Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ασφαλή αντιμετώπιση των δεδομένων όλων των ατόμων που θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες που θα διοργανωθούν και η συμμετοχή όλων θα είναι ανώνυμη. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μέσω αυτών των δραστηριοτήτων θα αποθηκευτούν με ασφαλή τρόπο σε βάση δεδομένων, η οποία θα είναι προσβάσιμη μόνο από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του Resistire Project.