Ομιλία στην JP Morgan London | Women Accelerating Performance in Leadership

Ομιλία στα Headquarters της JP Morgan στο Λονδίνο με τίτλο Women Accelerating Performance in Leadership στη 1 Μαρτίου 2023