Έμφυλη Βία

Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2022  15:00 – 17:30
Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση των Υγειονικών σχετικά με την Έμφυλη βία
Δείτε το πρόγραμμα εδώ εδώ